Çeta partizane “Hasan Mëhilli” e fshatit Dukat të rrethit Vlorë

Çeta partizane “Hasan Mëhilli” e fshatit Dukat të rrethit Vlorë libër me autor Mustafa Hoxha dhe Demir Korita (red.). Botuar në Fier, në vitin 2005. Faqe 212.