Çlirimi i Shkodrës.JPG

Çlirimi i Shkodrës kronikë : vështrim si pas ngjarjeve e dokumenteve historike të kohës. Autori: Resul Bedo. Botuar në Tiranë, 1997. Faqet e librit 103.