100 vjet teatër në Shkodër : 1879-1979

100 vjet teatër në Shkodër : 1879-1979 : kujtime me autor Andrea Skanjeti dhe Marjan Skanjeti (red.), Zef Skanjeti (red.). Botuar në Tiranë nga "Kad", në vitin 2002. Faqet e librit 448. ISBN 99927-782-3-7