160 vjet bankë në Shqipëri

160 vjet bankë në Shqipëri broshurë me autor Fahri Shaska. Botuar në Vlorë nga "Triptik", në vitin 2011. Faqe 32.