30 vjet të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës

30 vjet të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës libër nga Hivzi Islami (redaksia), Eqrem Basha (redaksia), Zija Bylykbashi (redaksia). Botuar në Prishtinë nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, në vitin 2005. Faqe 288. ISBN 9951-413-25-0