35 vjet teatri “Aleksander Moisiu” Durrës : 1953

35 vjet teatri “Aleksander Moisiu” Durrës : 1953 broshurë e botuar në Tiranë, në vitin 1988. Faqe 16.