50 Lekë është kartëmonedhë dhe monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë në vite të ndryshme.

Emetimet Redakto

Monedha është memetuar disa herë e që janë të njohur vitet 1964, 1996, 2000.

Emetimi i vitit 1964 Redakto

Në vitin 1964 kjo vlerë monetare u emetua si kartëmonedhë.

Pamja e përparme
Pamja e prapme

Emetimet e viteve 1996 dhe 2000 Redakto

 
 

50 Lekë është monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë.

Pamja e pëparme: Ka vlerën nominale, si dhe një mbushje artistike poshtë saj.
Pamja e prapme: Ka të shkruar "Republika e Shqipërisë", vitin e shtypit të monedhës, 2000 dhe në qendër Mbretin Ilir, Gentin.
Vlera: 50 Lekë
Pesha: 5.500 gr
Diametri: 24.25 mm
Materiali: Cu Ni25
Ngjyra: e bardhë
Forma: e dhëmbëzuar
Hedhur në qarkullim: monedha e vitit 1996 në datën 01.01.1997 dhe monedha e vitit 2000 në datën 01.01.2001.