5 Qindarka është monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë.

5 Qindarka të emetuara në vitin 1964.

Emetimet Redakto

Monedha është emetuar disa here ku të njohura janë emetimet e vitit 1964, 1969, 1988.

Përshkrimet e emetimeve Redakto