8 nëntori është gazetë, Organ i Partisë së Punës të Shqipërisë.

Adresa e Redaksisë: Rruga "Sotir Peci" Nr. 24

Telefon: 00355 (0)4 - 369948

Nr i Llogarisë: 7658/3634 në Bankën Kombëtare të Kursimeve Nr. 1, Tiranë