Aćif ef. Hadžiahmetović-Bljuta: Velikan Sandžaka (libër)

Aćif ef. Hadžiahmetović-Bljuta: Velikan Sandžaka, është libër i botuar në Novi Pazar në gjuhën bosniane nga Fondacioni "Memorijalni centar Handžet", në vitin 2022. Faqet e librit 516, : Ilustru.:23cm. ISBN 978-86-904604-0-3.[1]

Përmbajtja

Redakto

Libri ndahet në disa kapituj që përshkruajnë personalitetin e Aqif Blytës në disa momente të rëndësishme të jetës: rrethanat dhe vendin ku u lind, shkollimi dhe veprimtaria e tij në Izmir, kthimi dhe përfshirja e tij në politikë, roli i tij në themelimin dhe veprimtarinë në Xhemijet, aktiviteti i tij parlamentar, veprimtaria e tij në pengimin e shpërnguljes dhe ndikimi që ka pasur në rrjedhat politike pas shuarjes së Xhemijetit, Okupimi i Sanxhakut e Kosovës dhe ndarja e tyre në zona e okupimi, marrja e situatës në duar nga ana e tij për të organizuar pushtetin dhe mbrojtjen e Sanxhakut nga sulmet çetnike, veprimtaria e tij në Lidhjen e Dytë të Prizrenit dhe pas kësaj në NDSH, si dhe hyrja e komunistëve, dorëzimi dhe ekzekutimi i tij nga ta.

Për librin

Redakto

Shih edhe

Redakto


Burimi i të dhëna

Redakto
  1. ^ knjige “Aćif ef. Hadžiahmetović Bljuta VELIKAN SANDŽAKA“