A E PRedakto

N . P . Sh "AEP" është themeluar në vitin 2011. Ajo është themeluar në kohën kur kërkesa për bimët mjekuese është në rritje të vazhdueshme, prandaj si veprimtari kryesore do ta ketë prodhimin, përpunimin dhe shitjen e tyre në tregun me shumicë në Kosovë dhe rajon.

Vendodhja e biznesitRedakto

Ndërmarrja prodhuese dhe shërbyese AEP është regjistruar si biznes individual në Gjakovë Rr."Washingtoni" nr.47

Mjetet e punësRedakto

  • Traktor MF 240, plug rotofreza (për lavrim dhe imtësim)
  • Motokultivator GOLDON, freza, nxjerrsja e patateve dhe rimorkio
  • Sistemi i ujitjes pikë-pikë
  • Mjetet e punës(shati, lopatë, kazëm, prerëse, etj.)

VizioniRedakto

Vizioni i AEP është që në tre vitet e ardhëshme të rrisë numrin e llojeve të bimëve mjekuese dhe aromatike si dhe paketimin e tyre në sasi më të vogla.