Accelerated Graphics Port është tip i konektorve i vendosur ne "motherboard" i cili shërben për të vendosur karten grafike. AGP ka zevendesuar PCI ndersa PCI express tash zevendeson AGP i cili është më i shpejt dhe së egsiston si

  • PCI express 1x ku të dhënat shkëmbehen me 512Mo/s
  • PCi express 8x me 16Go/s
  • PCI express 16x me 32Go/s