Abati është titulli i të parit të murgjve në një Abaci; titulli fetar i afër me atë të ipeshkvit.