Abdul Kadër Arnauti (Arabisht عبد القادر الأرناؤوط) lindi në Istog më 1928 dhe vdiq në Damask më 26 nëntorë 2004. Ai ishte alim me origjinë shqiptare gjatë shekullit 20. Ai ishte i specializuar në fushën e hadithëve dhe fikhut.

BiografiaRedakto

Abdul Kadri lindi në një familje të varfër në qytetin e Istogut në Kosovë. Për shkak të serbëve që ishin kundër shqiptarëve, familja e tij emigroi në Damask, ku edhe ai e mësoi arabishten. Adul Kadiri filloi të merret me transmetime profetike, ku edhe konsiderohet prej shumë dijetarëve të jetë një nga pesë Muhadithët më të mëdhenj. Ai citonte zinxhirët e transmetimeve dhe nivelin e tyre. Arnauti morri trajnime të fesë me dijetarët e Medh'hebit Hanefi. Së bashku me studentët e tij ishte Hasani al-Khatabi.

Publikimet të dukshmeRedakto

  • Jâmi' al-Usûl of Ibn Athir
  • Al-Wajeez (Pëmbledhja e gjeneratës së hershme)
  • The Virtues of the Qur'an
  • Zâd al-Masîr fî 'Ilm at-Tafsîr (Provision of the Journey) by Abu-al-Faraj Ibn Al-Jawzi - 9 vëllim
  • Rreadatul Taibin - 12 volumes
  • Zad al-Ma'ad of Ibn Qayyim - 6 vëllime
  • al-Adhkâr by Nawawi
  • El Furkan[8]
  • al-Kâfi by Muwaffaq ud-Dîn al-Maqdisi - 3 vëllime

Disa prej këtyreve pune ishte edhe puna me grupin e dijetarëve të tjerë si Mishkât al-Masâbîh i cili punonte me Muhamed Nasirudin Albani dhe me Zad al-Ma'ad.