Abdul Qadir Bajamal është kryeministër i shtetit të Jemenit.