Abdullah ibn Abdylesed

shkencëtar

Ebu Seleme Abd Allah ibn`Abd al-Asad ishte një nga shoket e Muhamedit.