Abuzimet në lëmin e qarkullimit të pronës së paluajtshme në Kosovë

Abuzimet në lëmin e qarkullimit të pronës së paluajtshme në Kosovë libër me autor Agron E. Beka. Botuar në Prishtinë nga Universiteti "AAB", në vitin 2007. Faqe 258.