Adami

njeriu i parë sipas krijimit abrahamik dhe feve si Judaizmi, Krishterimi dhe Islami

Adam (hebreishtë "Njeri") sipas fesë Adami së bashku me Evën janë të martuarit e parë. Shih Adami dhe Eva.