Aerostati është mjet fluturimi, si rruzull i madh, i mbushur me gaz më të lehtë se ajri, që ngrihet e qëndron një kohë të gjatë në ajër.