Afishja

(Përcjellë nga Afishe)

Afishja, njohur edhe si posteri ose pllakata, është një fletë ku shkruhet njoftimi për një shfaqje e cila ngjitet në një vend të dukshëm.

Shiko dhe kete Redakto

Gjatë viteve 1981 - 1984Kosovë bëhej shpërndarja e tyre për njoftimin e qytetarëve dhe studentëve për vendin e tubimit për të demostruar.