Afishe është një fletë ku shkruhet njoftimi për një shfaqje e cila ngjitet në një vend të dukshëm.

Shiko dhe keteRedakto

Gjatë viteve 1981 - 1984Kosovë bëhej shpërndarja e tyre për njoftimin e qytetarëve dhe studentëve për vendin e tubimit për të demostruar.