Aforizmi (greqisht. aphorismos) është të shprehurit ne formë te shkurtër, të thjeshtë dhe te thënë në mënyrë të mprehtë, ose të shprehurit e një ideje shpirterore e përmbledhur dhe e thënë në formë paradoksale. Ndër të parët e përdori Hipokrati në përmbledhjen e këshillave të shkurtra mjekësore - Aphorismoi. Si shembull tipik i te shprehurit aforizmi është ky: " Veprimi më i mirë që mund të ndërmirret është; të mos ndërrmarrim asgjë."