Agjencia Evropiane e Mjedisit

Agjencia Evropiane e Mjedisi (shku.AEM) ndërmarrje me qëllim përkujdesi të mjedisit në nivel Evropian.