Sistemi shtetëror
Kosova

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (shk. AKM) është themeluar për të ruajtur apo shtuar vlerën, qëndrueshmërinë afariste dhe qeverisjen e përbashkët të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike në Kosovë. Për ndërmarrjet shoqërore, AKM-ja mund të ndërmarrë procedurat e saja të preferuara të privatizimit: spin-ofin dhe likuidimin.

Rregulloret të cilat themelojnë AKM-në janë nxjerrë më 13 qershor 2002. Kompetencat e AKM-së i janë dhënë Bordit të Drejtorëve, i përbërë nga katër drejtorë ndërkombëtarë dhe katër kosovarë. Operimet ditore të AKM-së menaxhohen nga një ekip i përbërë nga stafi profesional ndërkombëtar dhe vendor.

Mbledhja inaguruese e Bordit të AKM-së është mbajtur më 25 korrik 2002. Që nga atëherë, AKM-ja është duke punuar në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore (NSH-ve) dhe administrimin e ndërmarrjeve publike (NP-ve).

Lidhje të jashtme Redakto