Ajax framework është një web application framework që ndihmon në zhvillimin e programeve web që përdor Ajax, një teknologji për të ndërtuar faqe rrjeti dinamike në anën e klientit. Të dhënat lexohen nga shërbyesi ose të dërguara shërbyesit nga kërkesat në JavaScript.