Akte të Kuvendit të Republikës së Kosovës : 2 korrik 1990 - 2 maj 1992

Akte të Kuvendit të Republikës së Kosovës : 2 korrik 1990 - 2 maj 1992 : dokumente libër nga Rexhep Ismajli (përg.). Botuar në Prishtinë nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, në vitin 2005. Faqe 234. ISBN 9951-413-30-7