Akumulatori është një paisje e bazuar në elemente elektro - kimike, që shërben si burim i rrymës elektrike. Për dallim nga Bateria, falë rezistencës së vogël në të, akumulatori mund të rimbushet me energji elektrike vazhdimisht.

Elementet përbërëse të akumulatoritRedakto

  1. Anoda
  2. Katoda
  3. Lëngu kimik -  
  4. Elektroda pozitive
  5. Elektroda negative
  6. Seperatorët

Funksionimi i paisjesRedakto

  1. Ngarkimi me energji elektrike
  2. Elektroliza
  3. shkarkimi i energjisë së akumuluar

Llojet e paisjesRedakto

bateri makine etj...

Funksioni në jetën e përditshmeRedakto