Alamanët (dhe: Alemanët, lat.: Alamanni) është emërtimi i përbashkët i një popull i rënë nën kulturen e fiseve perendimorë gjerman. Alemanët siç duket për herë të parë përmenden në vitin 213 në një vepër të Cassius Dio. Në të vërtet flitet që shënimi në këtë vepër është bërë shumë më vonë. Si do që të jetë supozohet që ky popull ka filluar të krijohet gjatë shekullit III-të nga fise të ndryshme përgjatë lumit Elbe.

Zgjerimi i Alemanëve