Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (libër)

Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (14-22 nëndor 1908). Libër me studime, materiale, dokumente nga Universiteti i Tiranës, Instituti i Historisë, Instituti i Gjuhësisë e Letërsisë - Tiranë 1972. Shtypur në NISH të Shtypshkronjave "Mihal Duri" - Tiranë. Faqet e librit 447. Redaksia: A. Buda, M. Domi (Redaktor përgjegjës), S. Pollo, K. Prifti, M. Samara (sekretar i redaksisë). Gjithashtu autorët e studimeve janë: Mahir Domi, Kristaq Prifti, Parasqevi Qiriazi, Zihni Reso, Jup Kastrati, Tomor Osmani, Gaqo Peci, Petraq Pepo, Skënder Luarasi, Zihni Haskaj, Ligor Mile, Franklin Xega dhe Hilmi Sadiku.

Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit.jpg