Algjebra eshte shprehje qe perveq numrave ka edhe shkronja.Algjebra është gjuha e Matematikes.Kjo gjuhe është perdorur vjet më pare nga babilonasit.Algjebra perdor një gjuhe qe kuptohet nga të gjithe njerëzit ne të gjithe boten.

Disa rregulla të Algjebrës në perodrim Redakto

·x±x nenkupton 2 here x.Pra x±x e barabarte 2×x e barabarte me 2x−−−−−−−−Numrat vendosen para shkronjave dhe shenja e shumezimit nuk vendoset, por nenkuptohet Y×X eshte e barabarte me X×Y dhe shkruhet xy––––––––––– Shkronjat vendosen sipas

                                    radhes alfabetike.
    Shprehja 2x ± 5y − 3z ± 7 ka 4 KUFIZA.Secila nga kufizat quhet MONOM.−−−−−−−−−−−Monomi ka pjesën numerike 
                                              dhe atë shkronjore.
                                                P.SH.Në monomin 8xy,
                                                 8 është KOEFICENTI NUMERIK,
                                                  kurse xy është PJESA SHKRONJORE.


Referime Redakto