Ali Ibra dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit

Ali Ibra dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit libër me autor Xheladin Gosturani. Botuar në Tiranë nga "Koha", në vitin 1999. Faqet e librit 149.