Hape menynë kryesore

Zëdhënësi

dhënës që konverton energjinë elektrike në energji të shëndoshë
(Përcjellë nga Altoparlanti)
Premja e Zëdhënësit

Zëdhënësi apo Altoparlanti elektrik është një sistem apo vegël elektrike me anë të së cilit bëhet shndërrimi i frekuencave të tonit (sinjalit elektrik) në zë të dëgjueshëm (akustik) muzikorë apo zhurmë në aparate të ndryshme elektrike dhe elektronike si radio, televizor, luajtës të trakëve, etj.

Zëdhënësi përbëhet nga vetë sistem i shndërrimit i cili sinjalet elektrike i shndërron në lëkundje mekanike, dhe sistemi i dhënies zakonisht i përbërë nga një membranë e cila është në gjendje që lëkundjet mekanike të i përcjellë në ajër.