Zëdhënësi

dhënës që konverton energjinë elektrike në energji të shëndoshë
(Përcjellë nga Altoparlanti)

Zëdhënësi apo Altoparlanti elektrik është një sistem apo vegël elektrike me anë të së cilit bëhet shndërrimi i frekuencave të tonit (sinjalit elektrik) në zë të dëgjueshëm (akustik) muzikorë apo zhurmë në aparate të ndryshme elektrike dhe elektronike si radio, televizor, luajtës të trakëve, etj.

Premja e Zëdhënësit

Zëdhënësi përbëhet nga vetë sistem i shndërrimit i cili sinjalet elektrike i shndërron në lëkundje mekanike, dhe sistemi i dhënies zakonisht i përbërë nga një membranë e cila është në gjendje që lëkundjet mekanike të i përcjellë në ajër.

Altoparlantët gjithashtu kanë një impedancë që përdoret për të matur rezistencën e tyre elektrike ndaj rrymës që kalon nëpër to. Kjo matet në Ohm, dhe shumica e altoparlantëve janë ose 4 ohmë ose 8 ohmë.[1][2]

Referime Redakto

  1. ^ "Cili është ndryshimi midis 8 Ohm vs. Altoparlantët 4 Ohm?" (në anglisht).
  2. ^ "Çfarë do të thotë impedanca e altoparlantit dhe pse ka rëndësi" (në anglisht).