Amazona në kuptimin e ngushtë është emër, që grekët ia dhanë një popull të gjallë organizuar në mit matriarçe, gjoja Anatolia dhe te bregu lindor të Detit të Zi. Më vonë ky emër u përdor për një popull grave në afrikën veriore.

Amazona bëhet gati për betejën, p. Pierre-Eugène-Emile Hébert, 1872