Amplifikatorët themelor me transistor bipolar

Hyrje Redakto

Shumë shpesh nevojitet të amplifikojmë amplitudën ose fuqinë e sinjaleve elektrike.

Radio-sinjalet, sinjalet në dalje të mikrofonave, sinjalet te televizionet në antenat marrёse, sinjalet e kokave të gramafonit ose mikrofonit, impulset elektrike të zemrës ose te trurit ; janë sinjale të dobëta të cilat duhet të përforcohen madje edhe më shumë se 1000 herë para se të shndërrohen në formë të kuptueshme për njeriun. Ky përforcim i sinjaleve arrihet përmes përforcuesve ose amplifikatorëve.

Amplifikatorёt janë pajisje apo qarqe elektronike të cilat bëjnë zmadhimin e sinjalit i cili vjen në hyrje duke ruajtur besnikёrisht formën e tij. Sinjali I cili vjen në hyrje të përforcuesit mund të jetë tension, rrymё apo fuqi elektrike. Andaj, kemi përforcues fuqie, rryme dhe tensioni.

Ndarja Redakto

Sipas mënyrës së lidhjes së transistorёvё dallojmë :

Puna e transistorёve do të jetë në regjionin aktiv dhe në frekuencat e ulёta nuk do të merren parasysh kapacitet parazitare të kontakteve pn.

Metodat për ekuivalentim Redakto

Do ti zhvillojmë dy modele kryesore për skemën ekuivalente për sinjale të vogla :

Shiko gjithashtu Redakto