Anagrama

rirregullim i shkronjave në një fjalë ose frazë

Anagrama është pështjellimi i vendeve të shkronjave të një fjale apo një grup fjalësh me qëllim nxjerrje së një vargu të shkronjave të cilat paraqiten si fjalë me kuptim. I tërë veprimi bëhet pa shtuar apo lënë anash ndonjë shkronjë të fjalës së pështjelluar e cila duhet të gjendet nga lexuesi.