Aneksimi, në Ligjin ndërkombëtar, është përvetësimi me forcë i territorit të një shteti nga një shtet tjetër, zakonisht pas pushtimit ushtarak të territorit. Në përgjithësi konsiderohet si një veprim i paligjshëm. Aneksimi është një akt i njëanshëm ku territori kapet dhe mbahet nga një shtet, është i ndryshëm nga pushtimi dhe ndryshon nga cedimi, në të cilin territori jepet ose shitet përmes traktatit.

Ligji themelor: Jerusalemi, kryeqyteti i Izraelit, miratuar nga Knesset më 30 korrik 1980.

Aneksimi mund të legjitimohet nëse përgjithësisht njihet nga shtetet e tjera dhe organet ndërkombëtare.

Paligjshmëria e aneksimit do të thotë që shtetet që kryejnë akte të tilla zakonisht shmangin përdorimin e fjalës aneks në përshkrimin e veprimeve të tyre; në secilin prej aneksimeve të pazgjidhura nga Izraeli, Maroku dhe Rusia, shtetet kanë shmangur karakterizimin e veprimeve të tyre si të tilla.

Shiko edhe Redakto

Referimet Redakto