Anglezët

një komb që jeton në Mbretërinë të Bashkuara

Anglezët ishin grupe peshkatarësh të fiseve gjermane (familjes gjermane) që jetonin në Saksonin e ulët (tani në Gjermani). Më kalimin e këtyre grupeve në ishullin britanikë për të bërë dallimi në mes të fiseve vendase ata bëhen të njohur me emërtimin anglezë (gjermanishten e vjetër anglen=peshkim; Sachsen=Sakson, peshkatarë saksonë). Me kalimin e kohës këto grupe, të cilëve si duket ju kanë bashkangjitur fise që kishin zbarkuar nga Skandinavia arrijnë të krijojnë kishën e tyre, dhe nga pjesa tjetër e botës (bota mediterane) të llogariten si popull.

Tani ky popull është shtet formues (Anglia) dhe shteti i tyre është në përbërje të mbretërisë së Britanisë së Madhe. Nga pjesa tjetër e botës këta merren si popull dominues i Mbretërisë Britanike. Kisha e tyre është e ndarë nga Papasi.

Pjesëtarët e këtij populli jetojnë në pjesë të ndryshme të botës (më shumë si kolonizator) dhe si fole e tyre është Anglia.

Termi anglezët (në kohërat e kaluara në krahinat shqiptare janë përdorur termet si: inglezi, englezi) është përdorur dhe përdoret shpesh për popullin, e posaçërisht për zyrtarët e ushtarakët britanikë.