Anselmo Lorekio (Palagorio, 3 nëntor 1843 - Romë, 22 mars 1924) ka qenë një avokat dhe publicist arbëresh, së bashku me Jeronim De Radën dhe Zef Skiroin i kanë dhënë shumë gjuhës dhe levizjes anti-osmane shqiptare. Ai ishte dhe një nga nismëtarët e kongreseve gjuhësore për shqipen në Itali. Ai i shikonte shkaqet e përçarjes të shqiptarëve jo tek ndarjet fetare por tek të huajt, që i cytnin shqiptarët kundër njëri-tjetrit.