Antologjia e poezisë shqipe bashkëkohore

Antologjia e poezisë shqipe bashkëkohore.jpg

"Antologjia e poezisë shqipe bashkëkohore" përgatiti & redaktoi Bashkim Kuçuku. Shtëpia botuese "Onufri", faqet e librit 462. ISBN 978-99943-42-41-9

Poezia shqipe e gjysmës së dytë të shekullit të XX, apo, sikurse emërtohet ndryshe, poezia bashkëkohore është risore dhe në shkallare cilësore nga më të lartat, mjaft e pasur në lëndë dhe me larmi të madhe në stilet e vjershërimit. Atë e kanë krijuar disa breza poetësh.