Antropologjia Cybernetic → Artikulli kryesor: Cybernetic Antropologji dhe Cyber Antropologji Cybernetic Antropologjia është përpjekja e bashkim konceptual të Antropologjisë dhe Cybernetics me synimin për të kapërcyer kundërshtimin ndërmjet shkencës dhe humane.Antropologji Digital është një fushë më të reja të antropologji (etnologjisë) ose Antropologji Sociale dhe shqyrton komunitetet transnacionale përbërë online, duke marrë në konsideratë perspektivat Cybernetic.