Anzhuinët është term gjithëpërfshirës për Karli I Anzhu dhe ndjekësit e vijës së tij politko-ushtarake dhe shoqërore.

Paraqitja e ndikimit të anzhuinëve në jetën shqiptare fillon rreth vitit 1271. Ky ndikim manifestohet edhe me përdorimin e trajtës së re të emërtimit të shqiptarëve si albanenses e Albania. Kjo trajtë për një kohë të shkurtë arrin të zëvendësoi trajtat e vjetra latine të përdorura më parë, arbanenses (1166) dhe për vendin Arbanum (1204, 1250). Nga trajta e fundit doli fjala italisht albanese dhe greqisht arvanites, nga kjo fjalë lind emërtimi turqisht arnaut.[1]

Burimi i të dhënave

Redakto
  1. ^ Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.36, botimi i tretë, Prishtinë 2004

Shiko dhe këtë

Redakto