Aparati i Golxhit eshte nje organelosistem gypash te shtypur,ne te cilin ndodhen lende si:proteina,sheqerna etj. Keto lende ruhen dhe sekretohen ne citoplazme ne baze te nevojave te bimes.Kjo organele ndodhet vetem ne qelizat bimore.