Argeadët është një dinasti e lashtë Greke nga Argos i Peloponezit, mbretërit nga Argos qeverisnin mbretërinë e lashtë Greke të Maqedonisë, të tilla si Filipi II dhe Aleksandri i Madh