Argumentum ad ignorantiam (shqip: Argumenti nga injoranca), ku "injoranca" nënkupton 'mungesë provash për të kundërtën', është konkluzioni se një propozim P është i pavërtetë vetëm nga fakti se P nuk është e provuar ose është njohur të jetë e vërtetë[1][2]. Argumente nga padituria (injoranca) bazohen në mungesë te provave dhe mund të dështojnë, sepse mungesa e provave që tregojnë se P është e vërtetë nuk provon se P nuk është e vërtetë.[3][4].

Shembull Redakto

Burime i të dhënave Redakto

  1. ^ Aristotelian Logic by William T. Parry and Edward A. Hacker (3 Sep 1991) ISBN 0-7914-0690-3 State Univ of NY Press page 477
  2. ^ The Blackwell Dictionary of Western Philosophy by Nicholas Bunnin and Jiyuan Yu (27 Jan 2009) ISBN 1-4051-9112-0 page 48" Argument to ignorance: "The inference that a conclusion A is false from the fact that A is not proved to be true or known to be true, or that A is true from the fact A is not proved to be false."
  3. ^ A Theory of Argument by Mark Vorobej ISBN 0-521-67025-X Cambridge Univ Press page 314
  4. ^ Philosophy Made Slightly Less Difficult by G. J. DeWeese, J. P. Moreland 2005 ISBN 0-8308-2766-8 IVP Academic page 30