Aristokracia (gr. : në kuptimin Sundimi i më të mirëve) formë e sistemit shtetëror e ngritur dhe kontrolluar nga një grup i njerëzve (Paria) të dalluar me të drejta të veçanta nga shtresat e gjëra të shoqërisë. Për dallim nga Monarkia (Mbretëria) dhe Demokracia në shtetet aristrokratike pushteti legjistativ dhe juridik është në duart e njerëzve me emër, zakonisht nga pasanikët.