Armero është qytezë në periferi të Bogotas në Kolumbi. Veçoritë e këtijë qyteze është Nevado del Ruiz apo Mali Ruiz.