Arrëz (Mirditë)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Lezhës