Arsimi në Shqipëri : 1945-1960

Arsimi në Shqipëri : 1945-1960 me Autore: Enriketa Kambo. Botuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Historisë. Tiranë, 2005. Faqet e librit 283. ISBN 99943-733-2-3

Arsimi në Shqipëri, 1945-1960.JPG