Astra ( lat. Yll ) është emri i satelitt evropian për lajme që shfrytëzohet nga shtëpitë transmetuese private dhe ato publike.