Ata ngritën lart lavdinë e atdheut : gusht 1949

Ata ngritën lart lavdinë e atdheut : gusht 1949 libër me autor Resul Bedo. Botuar në Tiranë në vitin 2008. Faqet e librit 65.