Automati nxënës i veprimeve është një aparat që punon i pavarur e i cili ndryshon veprimet e punës në bazë të rezultateve të më hershme (përvojës). Përpos përvojës ati duhet të i jetë në gjendje që para dhe gjatë procesit të mësoj. Për realizim përdoren matricat e mësimit dhe përceptronët. Baza e tij është teoria e mësimit. Qëllimi kryesorë është në krijimin e automatëve universal.[1]

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Der Grosse Brock Haus 13. Fq.119